top of page

Ett första steg...

I sökandet efter psykolog kan det var svårt att veta var eller vem man ska vända sig till. Jag vänder mig till dig som kämpar med oro, nedstämdhet, en känsla av att sitta fast, eller funderar på hur du ska komma vidare i livet. När du kommer dit tar vi en kopp grönt te eller kaffe, sen sätter vi oss tillsammans ner i lugn och ro.

 

Det kan ibland vara svårt att veta vad man ska prata om hos en psykolog, jag ser till att vårt samtal rör sig i rätt riktning och hjälper till att utforska med frågor. Jag har tystnadsplikt. De första samtalen går ut på att förstå dig, dina omständigheter och vad det är som blir svårt. Vi får båda en chans att lära känna varandra för att se om det känns ”rätt”.  

Sen presenterar jag hur jag tänker kring det som blir problematiskt och på vilket sätt jag isåfall skulle kunna hjälpa till. Efter det bestämmer vi tillsammans hur vi ska fortsätta.

Min främsta teoretiska grund i samtal är diagnosöverskridande och KBT, där vi identifierar och behandlar processerna bakom symtomen. 

JAG VILL
ta ett första steg

bottom of page